M manchì, te pensò

M manchì, te pensò semilavorato_Pagina_28

T pens ognì istànt ra’ vità mia
ognì quàl vota ca’ te pens m manch
Appèn te allontàn ra me,
m manca u respirò,
M mancà già o’ saporè re bac tuoi
I n abbracc i sentìrt strètt a me,
gelòs dell”arià ca’ te sfiora.
T pensò, m manch e t desider
cu tutt all’anema mia fanciull
o’ core chin r amor.
T pensò e m manch
o sguard tuoio doc
comm o mel.
A vocca toia gopp o cuoll
o’ calort ra’ anima toia
C scioglie chell che
è rimàst e me.
Dèntr e’ nuje a’ distanza
nòn sarà mai assaie
d impedìr e’ respiràrc int’e’ pensier
comunquè e semp.

Condividi: